CÁC DỰ ÁN DILEC ĐÃ TRIỂN KHAI

Dự án Bãi chôn lấp số 2 và các hạng mục phụ trợ, thuộc bãi rác thải huyện Đại Từ – EN
Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. – EN
Dự án Nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành tại 315 Trường Chinh – Hà Nội. – EN