Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. – EN

PROJECT INFORMATION

CUSTOMER
BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
PLACE
Xã Hương Bình, TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
TIME
MAIN INFORMATION
Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
SERVICE PROVIDED
Thiết kế quy hoạch điều chỉnh. Thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán.