Dự án Bãi chôn lấp số 2 và các hạng mục phụ trợ, thuộc bãi rác thải huyện Đại Từ – EN

PROJECT INFORMATION

CUSTOMER
UBND huyện Đại Từ.
PLACE
Xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
TIME
MAIN INFORMATION
Dự án Bãi chôn lấp số 2 và các hạng mục phụ trợ, thuộc bãi rác thải huyện Đại Từ.
SERVICE PROVIDED
Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất công trình. Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Bãi chôn lấp số 2 theo công nghệ bán hiếu khí Fukuoka – Nhật Bản và các hạng mục phụ trợ.