Dự án Nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành tại 315 Trường Chinh – Hà Nội. – EN

PROJECT INFORMATION

CUSTOMER
Tổng Công ty Vận tải Hà Nội - Transerco.
PLACE
315 Trường Chinh – Hà Nội.
THỜI GIAN
TIME
MAIN INFORMATION
Dự án Nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành tại 315 Trường Chinh – Hà Nội.
SERVICE PROVIDED
Xây dựng, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước cho tòa nhà.