Civil and industry construction

Dilec cung cấp trọn gói hoặc từng phần các dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp bao gồm:

  • Tư vấn, thiết kế và lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp.
  • Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.
  • Thiết kế quy hoạch chi tiết các khu dân dư, khu chức năng đô thị và khu công nghiệp.
  • Thẩm tra thiết kế kĩ thuật, tổng dự án công trình xây dựng.
  • Khảo sát địa hình và khảo sát địa chất đo đạc các công trình xây dựng.
  • Quản lý dự án, giám sát kĩ thuật xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.

CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Dự án Nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành tại 315 Trường Chinh – Hà Nội. – EN