CÁC DỰ ÁN DILEC ĐÃ TRIỂN KHAI

Dự án xây dựng ô chôn lấp rác thải công nghệ bán hiếu khí công nghệ FUKUOKA – Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn.
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC TẠI KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI SÓC SƠN.
Dự án Nghiên cứ Cải tạo bãi thải Chính Bắc Núi Béo và Triển khai công cụ quản lý bùn đỏ tại nhà máy alumin Nhân Cơ.
DỰ ÁN CẢI TẠO BÃI RÁC ĐÔNG THẠNH ĐỂ TÁI SỬ DỤNG ĐẤT XÂY DỰNG SÂN GOLF.
NHÀ MÁY ĐỐT RÁC CÔNG NGHIỆP PHÁT ĐIỆN NEDO.
Dự án cải tạo hệ thống cấp nước Thành phố Thái Nguyên.
Công trình xây dựng hệ thống thoát nước khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội.
Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
Dự án đầu tư Cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Lào Cai – Tiểu hợp phần thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Sa Pa.
Dự án đầu tư xây dựng các công trình hồ chứa nước sinh hoạt tại 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc, tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2012-2015
Dự án đầu tư xây dựng Ký túc xá 9 tầng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công thương Trung ương.