Dự án Cải tạo phục hồi trạm cấp nước sạch Văn Điển Q = 5000 m3/ngđ và tuyến ống cấp nguồn cho xã Vĩnh Quỳnh và TT Văn Điển. – EN

PROJECT INFORMATION

CUSTOMER
Công ty CP VIWACO.
PLACE
Xã Vĩnh Quỳnh và TT Văn Điển.
TIME
MAIN INFORMATION
Dự án Cải tạo phục hồi trạm cấp nước sạch Văn Điển Q = 5000 m3/ngđ và tuyến ống cấp nguồn cho xã Vĩnh Quỳnh và TT Văn Điển.
SERVICE PROVIDED
Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.