Infrastructure

Dilec là doanh nghiệp được Bộ Xây Dựng xác định và cấp chứng chỉ năng lực hoạt động hạng I đối với lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật.

Dilec có khả năng cung cấp dịch vụ toàn diện từ công tác nghiên cứu lập quy hoạch tổng thể, Nghiên cứu tiền khả thi, dự án đầu tư đến thiết kế chi tiết, tư vấn hỗ trợ đấu thầu và quản lý dự án, thi công xây dựng, giám sát thi công cho các dự án về hạ tầng kỹ thuật bao gồm:

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC (Mọi quy mô) 

  • Công trình thu nước, trạm bơm;
  • Hệ thống mạng lưới truyền dẫn;
  • Hệ thống cấp nước cho các khu đô thị, trung cư, trung tâm thương mại, các công trình riêng lẻ…
  • Hệ thống chữa cháy, báo cháy.

HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC (Mọi quy mô) 

  • Hệ thống mạng lưới thoát nước.
  • Các công trình trạm bơm nước thải, trạm xử lý nước thải.

HỆ THỐNG GIAO THÔNG 

  • Các công trình đường giao thông quy mô vừa.
  •  

CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT