Khảo sát xây dựng

Khảo sát xây dựng là một trong những hoạt động xây dựng, phục vụ việc lập dự án đầu tư, thiết kế xây dựng công trình, thiết kế sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp công trình hoặc phục vụ các công tác khảo sát khác có liên quan đến hoạt động xây dựng.

Dilec có đầy đủ năng lực hoạt động theo quy định của Pháp luật, nhân lực chuyên môn và máy móc, thiết bị để cung cấp tới khách hàng các dịch vụ đa dạng về khảo sát xây dựng.

  • Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình
  • Khảo sát địa chất thủy văn
  • Khảo sát hiện trạng công trình và các công việc khảo sát khác
  • Phương pháp khảo sát địa hình của Dilec rất đa dạng, bao gồm các phương pháp chính như: ảnh vệ tinh, ảnh hàng không, quét laser mặt đất, đo vẽ mặt đất bằng các máy đo đạc.