Tư vấn giám sát

Dilec có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm, cung cấp các dịch vụ công việc Tư vấn giám sát tuân thủ theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Chủ đầu tư tại các dự án. 

  • Giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật
  • Giám sát thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
  • Giám sát thi công công trình giao thông

Khi thực hiện các dịch vụ tư vấn giám sát, chúng tôi còn mang lại các giá trị gia tăng cho khách hàng bao gồm:

  • Rà soát lại toàn bộ thiết kế, góp ý với đơn vị thiết kế để đảm bảo khi ra thi công sẽ hạn chế các vướng mắc tại hiện trường.
  • Ban hành hồ sơ quản lý chất lượng cho Dự án.
  • Luôn đảm bảo công việc xong đến đâu, hồ sơ sẽ hoàn thiện ngay đến đó.
  • Góp ý chỉ dẫn kỹ thuật, đảm bảo các chỉ dẫn kỹ thuật đúng theo quy định và khả thi trên thị trường Việt Nam cả trên phương diện kỹ thuật và giá.