Tư vấn thiết kế

Tư vấn thiết kế xây dựng là lĩnh vực hoạt động chủ chốt của Dilec. Với năng lực và kinh nghiệm của mình, chúng tôi luôn cố gắng mang đến cho khách hàng các giải pháp thiết kế hợp lý nhất, với chất lượng cao nhất, đúng yêu cầu của khách hàng và tuân thủ quy định của Nhà nước, ở đa dạng lĩnh vực xây dựng.

  • Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán các công trình Hạ tầng kỹ thuật (Các mạng lưới cấp, thoát nước từ quy mô lớn đến vừa và nhỏ, các công trình giao thông, các hệ thống cấp thoát nước trong và ngoài nhà….)
  • Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán các công trình về lĩnh vực Môi trường (Các công trình xử lý chất thải rắn, Hệ thống quản lý chất thải rắn các công trình xử lý nước sạch, xử lý nước thải, các trạm quan trắc môi trường nước, môi trường khí…)
  • Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán các công trình Xây dựng dân dụng và công nghiệp.