Thông tin doanh nghiệp

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DILEC

Địa chỉ Công ty: Số 76 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 6282 9666 / 024 6286 9666                       Fax: 024 3722 7288

Email: dilec@dilec.vn

Giám đốc: ThS. Đinh Lê Hoàng

Mã số doanh nghiệp: 0103680004

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Ngày cấp: 31/3/2009, thay đổi lần 2 ngày 02/12/2016.

Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số: BXD – 00008834, do Bộ Xây dựng cấp theo Quyết định số: 16/QĐ – HĐXD – DN ngày 27/02/2018