Dự án đầu tư xây dựng Ký túc xá 9 tầng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công thương Trung ương.

THÔNG TIN DỰ ÁN

KHÁCH HÀNG
Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công thương Trung ương.
ĐỊA ĐIỂM
Số 193 Phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
THỜI GIAN
2018-2019
THÔNG TIN CHÍNH
Xây dựng Ký túc xá 9 tầng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công thương Trung ương.
DỊCH VỤ CUNG CẤP
Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán.