DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC TẠI KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI SÓC SƠN.

THÔNG TIN DỰ ÁN

KHÁCH HÀNG
BQL các dự án ĐTXD Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
ĐỊA ĐIỂM
Khu xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.
THỜI GIAN
2015
THÔNG TIN DỰ ÁN
Đầu tư xây dựng trạm quan trắc môi trường tự động liên tục tại Khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội - Bao gồm nhà quan trắc thí nghiệm, hệ thống bơm nước thải về trạm và lắp đặt thiết bị.
DỊCH VỤ CUNG CẤP
Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.