DỰ ÁN CẢI TẠO BÃI RÁC ĐÔNG THẠNH ĐỂ TÁI SỬ DỤNG ĐẤT XÂY DỰNG SÂN GOLF.

THÔNG TIN DỰ ÁN

KHÁCH HÀNG
Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Vietracimex.
ĐỊA ĐIỂM
Thành phố Hồ Chí Minh.
THỜI GIAN
2018 - 2019
THÔNG TIN DỰ ÁN
Cải tạo bãi rác cũ Đông Thạnh đã đóng cửa, tái sử dụng đất xây dựng sân golf. Diện tíc bãi rác cũ đã đóng cửa : 40 ha Quy mô nghiên cứu: 200 ha.
DỊCH VỤ CUNG CẤP
Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng.