Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

THÔNG TIN DỰ ÁN

KHÁCH HÀNG
BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
ĐỊA ĐIỂM
Xã Hương Bình, TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
THỜI GIAN
2018
THÔNG TIN CHÍNH
Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Phạm vi đất thực hiện dự án khoảng 20 ha, Công xuất xử lý giai đoạn I là 150 tấn/ngày. Bao gồm các hạng mục: - Bãi chôn lấp chất thải rắn theo công nghệ Fukuoka, hệ thống thu nước ngầm, hệ thống thu gom nước rỉ rác, hệ thống thu khí. - Trạm bơm nước rác. - Hệ thống đường ống cấp nước thải rỉ rác từ hồ chứa nước rác cho bãi chôn lấp. - Hệ thống cấp điện: Cấp điện cho các máy bơm nước rác từ hồ chứa nước rác quay trở lại bãi chôn.
DỊCH VỤ CUNG CẤP
Thiết kế quy hoạch điều chỉnh. Thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán.