NHÀ MÁY ĐỐT RÁC CÔNG NGHIỆP PHÁT ĐIỆN NEDO.

THÔNG TIN DỰ ÁN

KHÁCH HÀNG
Sở tài nguyên và môi trường Hà Nội – DONRE.
ĐỊA ĐIỂM
Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội.
THỜI GIAN
2017
THÔNG TIN CHÍNH
Dự án Nhà máy Xử lý chất thải công nghiệp phát điện công suất 75 tấn/ngày (Nhà máy Nedo).
DỊCH VỤ CUNG CẤP
Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán.