Dự án cải tạo hệ thống cấp nước Thành phố Thái Nguyên.

THÔNG TIN DỰ ÁN

KHÁCH HÀNG
Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên
ĐỊA ĐIỂM
Thành phố Thái Nguyên.
THỜI GIAN
2012
THÔNG TIN CHÍNH
Dự án cải tạo hệ thống cấp nước Thành phố Thái Nguyên. - Nâng cấp, cải tạo trạm bơm cấp II; - Tuyến ống cấp nước uPVC DN200.
DỊCH VỤ CUNG CẤP
Khảo sát địa hình, thiết kế bản vẽ thi công.