Công trình xây dựng hệ thống thoát nước khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội.

THÔNG TIN DỰ ÁN

KHÁCH HÀNG
Ban QLDA huyện Phú Xuyên.
ĐỊA ĐIỂM
Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.
THỜI GIAN
2016
THÔNG TIN CHÍNH
Công trình xây dựng hệ thống thoát nước khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội. Bao gồm: - Khảo sát địa hình; - Thiết kế trạm bơm Q = 2.000m3/h. - Thiết kế tuyến kênh thoát nước B = 6m.
DỊCH VỤ CUNG CẤP
Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công.