Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

THÔNG TIN DỰ ÁN

KHÁCH HÀNG
BQL các dự án cấp thoát nước tỉnh Hà Giang. Nguồn vốn: Chính phủ Đan Mạch.
ĐỊA ĐIỂM
TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
THỜI GIAN
2018 - 2019
THÔNG TIN CHÍNH
Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Xây dựng trạm xử lý nước thải công suất 3000 m3/ngđ.
DỊCH VỤ CUNG CẤP
Thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán Nhà máy xử lý nước thải TP. Hà Giang, công suất: 3000 m3/ngđ.