Dự án Cải tạo phục hồi trạm cấp nước sạch Văn Điển Q = 5000 m3/ngđ và tuyến ống cấp nguồn cho xã Vĩnh Quỳnh và TT Văn Điển.

THÔNG TIN DỰ ÁN

KHÁCH HÀNG
Công ty Cổ phần VIWACO.
ĐỊA ĐIỂM
Xã Vĩnh Quỳnh và TT Văn Điển.
THỜI GIAN
2017
THÔNG TIN CHÍNH
Dự án Cải tạo phục hồi trạm cấp nước sạch Văn Điển Q = 5000 m3/ngđ và tuyến ống cấp nguồn cho xã Vĩnh Quỳnh và TT Văn Điển.
DỊCH VỤ CUNG CẤP
Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.