Dự án cấp nước, vệ sinh và sức khỏe nông thôn đồng bằng sông Hồng-Dự án thành phần tỉnh Ninh Bình

THÔNG TIN DỰ ÁN

KHÁCH HÀNG
Ban QLDA cấp nước, vệ sinh &SKNT tỉnh Ninh Bình
ĐỊA ĐIỂM
Xã Khánh Hội huyện Yên Khánh và xã Gia Thắng huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
THỜI GIAN
2013
THÔNG TIN CHÍNH
Lập quy hoạch xây dựng hệ thống cấp nước xã Khánh Hội huyện Yên Khánh và xã Gia Thắng huyện Gia Viễn
DỊCH VỤ CUNG CẤP
Tư vấn lập quy hoạch