Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn từ Ô Đống Mác-Nguyễn Khoái

THÔNG TIN DỰ ÁN

KHÁCH HÀNG
Ban QLDA Hạ tầng tả ngạn
ĐỊA ĐIỂM
Thành phố Hà Nội
THỜI GIAN
2016
THÔNG TIN CHÍNH
Cải tạo mở rộng đường Nguyễn Khoái đoạn nút giao vành đai 1 đến dốc Minh Khai
DỊCH VỤ CUNG CẤP
Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán