Dự án xây dựng Nhà máy SIKA Việt Nam.

THÔNG TIN DỰ ÁN

KHÁCH HÀNG
Công ty Sika hữu hạn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.
ĐỊA ĐIỂM
KCN Việt Nam – Singapore (VSIP) Bắc Ninh.
THỜI GIAN
THÔNG TIN CHÍNH
Dự án xây dựng Nhà máy SIKA Việt Nam.
DỊCH VỤ CUNG CẤP
Khảo sát địa chất công trình Nhà máy SIKA Việt Nam.