Dự án xây dựng nhà kho mới công ty TNHH Nippon Konpo Việt Nam-Lô 56-58, KCN Nội Bài.

THÔNG TIN DỰ ÁN

KHÁCH HÀNG
Công ty TNHH Nippon Konpo Việt Nam (NKV).
ĐỊA ĐIỂM
KCN Nội Bài.
THỜI GIAN
THÔNG TIN CHÍNH
Dự án xây dựng nhà kho mới công ty TNHH Nippon Konpo Việt Nam-Lô 56-58, KCN Nội Bài.
DỊCH VỤ CUNG CẤP
Khảo sát địa chất công trình. Thiết kế thi công công trình, Giám sát thi công xây dựng công trình.