Xây dựng HTKT khu tái định cư xã Nam Sơn phục vụ di dân vùng ảnh huởng môi trường của khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (Vùng bán kính 500 m từ hàng rào khu LHXLCT Sóc Sơn)

THÔNG TIN DỰ ÁN

KHÁCH HÀNG
UBND huyện Sóc Sơn
ĐỊA ĐIỂM
Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
THỜI GIAN
2017-2018
THÔNG TIN CHÍNH
Xây dựng HTKT 2 khu tái định cư khu 3,6ha và khu 5,6 ha. Bao gồm các hạng mục đường giao thông, san nền, cây xanh, TCGT, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, thông tin liên lạc, điện chiếu sáng
DỊCH VỤ CUNG CẤP
Tư vấn lập quy hoạch, khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công dự án