Dự án Nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành tại 315 Trường Chinh – Hà Nội.

THÔNG TIN DỰ ÁN

KHÁCH HÀNG
Tổng Công ty Vận tải Hà Nội - Transerco.
ĐỊA ĐIỂM
315 Trường Chinh – Hà Nội.
THỜI GIAN
THÔNG TIN CHÍNH
Dự án Nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành tại 315 Trường Chinh – Hà Nội.
DỊCH VỤ CUNG CẤP
Xây dựng, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước cho tòa nhà.